Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015
«Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας συμμετέχει από το 2011 στο πρόγραμμα "Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά - Περιφέρειες Δυτικής Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Α.Π.Θ. 
Τη φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές μας υποστηρίζονται και ενισχύονται από τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού κ. Μυρτσίδη Διαμαντή και του θεατρολόγου κ. Κριθάρα Γιώργου.
 
Οι ενισχυτικές διδακτικές ώρες βοηθούν τους μαθητές γνωστικά και ψυχολογικά γιατί μέσω των εξατομικευμένων μαθημάτων καλύπτουν γνωστικά κενά και αποκτούν αυτοπεποίθηση. Επίσης οι θεατρικές παρεμβάσεις ενθουσιάζουν τα παιδιά και τα βοηθούν στην ένταξη και την ενεργή εμπλοκή τους σε σχολικές δραστηριότητες.