Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013Λαογραφικό μουσείο στη Β΄ τάξη 

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας με τη δασκάλα τους
κ. Κουρούδη Ανθούλα διαβάζοντας το κεφάλαιο της Γλώσσας «Μες στο μουσείο», αποφάσισαν μετά από συζήτηση να δημιουργήσουν στην τάξη το δικό τους λαογραφικό μουσείο. Τα παιδιά αναζήτησαν παλιά αντικείμενα στα σπίτια τους, στους συγγενείς τους αλλά και σε γείτονες οι οποίοι με προθυμία τους δάνεισαν πολύτιμα παραδοσιακά αντικείμενα. Αφού λοιπόν ετοιμάστηκε το μουσείο προσκάλεσαν όλους τους δασκάλους και τους μαθητές του σχολείου όπου με μεγάλο ενθουσιασμό παρουσίασαν τα εκθέματα και μίλησαν για τη χρησιμότητα τους!