Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

                            Σχολή Γονέων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας λειτουργεί Σχολή Γονέων την οποία συντονίζει η ψυχολόγος κα Ρέγκλη Διονυσία. Σκοπός της Σχολής είναι αφενός η ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχολογίας του παιδιού, αφετέρου η διαφοροποίηση της στάσης και της συμπεριφοράς των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τους. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και γίνονται στις αίθουσες του σχολείου κάθε Παρασκευή απόγευμα 17:00 - 19:00.
Οι Σχολές Γονέων λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.