Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012


              Το Ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών για τους μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ τάξης

   Από σήμερα οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης έχουν την ευκαιρία να διατηρούν το προσωπικό τους ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών, ένα ημερολόγιο εκμάθησης ξένων γλωσσων, όπου ο καθέ μαθητής σημειώνει την όποια επαφή έχει με άλλες γλώσσες, τις δεξιότητες που έχει ή σκοπεύει να αναπτύξει στις γλώσσες που ήδη μιλά ή μαθαίνει με στόχο να καταφέρει να αξιολογεί ο ίδιος τον εαυτό του και την την πρόοδό του, να γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, να αναπτύξει την κριτική και τη δημιουργική του σκέψη. Το portfolio δεν αφορά μόνο τις γλώσσες που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο, τα Αγγλικά και τα Γερμανικά, αλλά και τις γλώσσες που μιλούν στο σπίτι ως (δεύτερης) μητρικής, όπως Τούρκικα, Ρώσσικα, Αρμένικα .κ.α  
Οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι  με το προσωπικό τους portfolio και ανυπομονούν ήδη να συνεχίσουν τη συμπληρωσή του!   
   
Η Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας  
                                         του 7ου Δ.Σ Ορ/δας
                                          Βασιλειάδου Ιωάννα