Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012


Εκπαίδευση και Πολιτισμός
                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το σχολείο μας συμμετέχει 
  σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius!

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας συμμετέχει από το Σεπτέμβρη του 2012 σε Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη COMENIUS, με άλλες 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα Comenius είναι ένα από τα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP, Lifelong Learning Programme). Ο τίτλος του είναι Bringing up 'Global Citizens' : «Ανατρέφοντας Παγκόσμιους Πολίτες» Η διάρκειά του είναι 2 έτη και έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή μαθητές και εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα θα συνεργαστούμε με τα εξής σχολεία:
  • Primary school, Colegio de Educación Infantil y Primaria San Miguel (της Ισπανίας)
  • Primary school, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W RYBNIKU (της Πολωνίας)
  • Primary school, Anafartalar İlköğretim Okulu (της Τουρκίας)
  • Pre-primary school, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 (της Ρουμανίας)
  • Primary school, GRUP SCOLAR "PREDA BUZESCU" (της Ρουμανίας)
  • Primary school, STITUTO COMPRENSIVO DI PONZANO VENETO (της Ιταλίας)
Το κάθε σχολείο με την ομάδα εργασίας του (εκπαιδευτικοί και μαθητές), αλλά και από κοινού με τα άλλα σχολεία θα εργαστεί πάνω στα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας του, της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες, με δραστηριότητες και δημιουργικούς τρόπους, μια βαθύτερη περιβαλλοντική και ανθρωπιστική συνείδηση. Θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με τις ομάδες των άλλων χωρών μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (website, blog κ.λ.π) βελτιώνοντας και εξασκώντας την αγγλική γλώσσα ενώ παράλληλα θα ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές στην κουλτούρα των λαών της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μεταξύ των χωρών. Η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 3/12/2012 στην Μούρθια της Ισπανίας.
                                                                                    Η συντονίστρια του προγράμματος     Διευθύντρια του 7ου Δ.Σ  Ορ/δας  
                                                                                                      Σουλτάνα Αρβανιτάκη