Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  eTwinning

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας συνεργάζεται με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning με θέμα « Έθιμα ευρωπαϊκών χωρών ». Τα παιδιά της Γ΄, Δ΄ Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης με την καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας την κ. Βασιλειάδου Ιωάννα, αλληλογραφούν με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ανταλλάσουν κάρτες και χειροτεχνίες. Σκοπός του προγράμματος είναι η επικοινωνία των μαθητών μας, με ομήλικους μαθητές άλλων χωρών,  η εκμάθηση των ελληνικών εθίμων Χριστουγέννων, Αποκριάς και Πάσχα καθώς και η γνωριμία με τα έθιμα άλλων χωρών.