Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Συμμετοχή στο ''Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά'' του Α.Π.Θ.

 Τη σχολική χρονιά 2011-2012, το 7ο Δ.Σ Ορεστιάδας συμμετείχε στο πρόγραμμα "Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά - Περιφέρειες Δυτικής Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Α.Π.Θ. Στα πλαίσια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί μας πήραν μέρος σε επιμορφωτικές συναντήσεις με την υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος κ. Ευαγγελία Τρέσσου, την καθηγήτρια του ΑΠΘ, κ. Χ. Μητακίδου, τη σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Ν. Έβρου κ. Τεμπρίδου Αντιόπη καθώς και  με άλλους επιμορφωτές. Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν θέματα διδακτικής, διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, διαχείρισης τάξης, παραγωγής διδακτικού υλικού, κ.ά. 
           Σημαντική δράση για τα παιδιά του σχολείου μας υπήρξε η ''Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων'' από τη Μουσικό και ειδική  συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Καφετζή Αθηνά. Οι μουσικο - θεατρικές παρεμβάσεις της κ. Καφετζή, ενθουσίασαν τα παιδιά και βοήθησαν στην ένταξη και την ενεργή εμπλοκή τους σε σχολικές δραστηριότητες.