Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Νέες διδακτικές μέθοδοι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας
Μαθητές του 2ου Γυμνασίου διδάσκουν στους μαθητές μας με τη μέθοδο της ενεργητικής μάθησης

Το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους, επιβάλλει στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί συνεχώς διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης. Εξαιτίας αυτής της παραδοχής, τη φετινή χρονιά εφαρμόσαμε στο σχολείο μας νέες διδακτικές μεθόδους (συνεργατική - βιωματική  μέθοδο, μέθοδο project) προκειμένου να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα μάθησης.
Μια τέτοια προσπάθεια έγινε με τη βοήθεια των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, που δίδαξαν στους μαθητές μας ένα περιβαλλοντικό θέμα, με τη μέθοδο της ενεργητικής μάθησης. Συγκεκριμένα, τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου, μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας, ήρθαν στο σχολείο μας με την καθηγήτριά τους (συντονίστρια) κ. Γεωργουσίδου Μαρία και τον καθηγητή Πληροφορικής κ.Κεραμιτσή Δημήτρη και δίδαξαν το θέμα : ΄΄Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών΄΄   με τη μέθοδο της ενεργητικής μάθησης.
Η εμπειρία ήταν μοναδική! Οι μαθητές του σχολείου μας ενθουσιάστηκαν με την καινοτόμα μέθοδο της ενεργητικής μάθησης και ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα της επαναχρησιμοποίησης υλικών κατανοώντας πως πετυχαίνουμε με αυτό τον τρόπο τη μείωση των απορριμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας,