ΤΑΞΗ Δ    

ΤάξηΔ΄
Δασκάλα: κ. Γεωργούδη Δήμητρα &
Καθηγήτρια Αγγλικών: κ. Μπρίκα Χριστίνα
(2013-14)